Velkommen

I mit arbejde, som rådgiver for familier med handicappede børn, møder jeg familierne med den størst mulige respekt og med den omsorg der ind imellem mangler. Jeg giver gennem anerkendende samtaler mulighed for at navigere i det svære liv, der kan følge med ved at have fået et barn med en diagnose.

Jeg er en professionel samarbejdspartner, der har en personlig stil, hvor familierne kan dele deres bekymringer med mig i et åbent og ligeværdigt møde.

Som supervisor og underviser lykkes det ofte at få forklaret meget komplicerede problemstillinger i et naturligt sprog og med et afsæt i det praktiske.

Foto: Simon Læssøe

FAMILIETERAPI

Jeg tilbyder familiesamtaler, hvor alle i familien får deres plads. At få sagt ting til sine forældre eller til sit barn kan være meget lettende for det videre liv i familien.

RÅDGIVENDE SAMTALER

Jeg er en professionel samarbejdspartner, der har en personlig stil. Familierne kan dele deres bekymringer med mig i et åbent og ligeværdigt møde.

KURSER

Jeg afholder kurser, der forklarer, hvorledes man bedst møder børn, unge og voksne med autismespektrum forstyrrelser, ADHD og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

SUPERVISION

Jeg har erfaring med at supervisere teams på specialinstitutioner og -skoler, og jeg ser supervision som et vigtigt redskab til at få de professionelle til at huske deres styrker.

OM MIG

Foto: Simon Læssøe

Som uddannet lærer har jeg i mange år arbejdet med at undervise børn og unge med autisme, ADHD, OCD og Tourette syndrom. Jeg har deltaget i et væld af kurser for at dygtiggøre mig i forståelsen af, hvordan man bedst forstår og derved letter hverdagen, for dem der har handicappet og ikke mindst for deres familier.

I min familie har vi haft en dreng med infantil autisme i aflastning, fra han var 5 år, til han blev 19 år. Det har gjort det muligt for mig at få fornemmelse af de dagligdags problemer, man kan stå med som familie.

Jeg har læst pædagogisk psykologi, men aldrig færdiggjort uddannelsen. Jeg har uddannet mig til familieterapeut på Kempler instituttet og senere til konfliktmægler i Center for konfliktløsning. Senest er jeg også blevet uddannet supervisor på DFTI.

Den sammensætning af uddannelser og egen udvikling, som jeg har gennemgået gennem årene, har sat mig i stand til at påtage mig meget komplicerede familierådgivningsopgaver. I den sammenhæng kan jeg være tovholder, sørge for at kommunikationen og samarbejdsklimaet bedres og derudover sikre, at der sker en udvikling i den enkelte familie.

KONTAKT

Du er velkommen til at kontakte mig via formularen.

Du kan kontakte mig her:

Telefon nr. 29 92 42 28

Mail: lotte@stiiskjaer.dk

Hjemmeside: stiiskjaer.dk

Cvr. Nr. 29743274