Rådgivende samtaler

I mit arbejde, som rådgiver for familier, hvoraf mange har handicappede børn, forsøger jeg at møde den enkelte person med den størst mulige respekt, med den omsorg som der indimellem mangler og giver gennem anerkendende samtaler mulighed for at navigere i det svære liv, som f.eks. kan følge med ved at have fået et barn med en diagnose.

Jeg er en professionel samarbejdspartner, der har en personlig stil. Familierne kan dele deres bekymringer med mig i et åbent og ligeværdigt møde.

Dette område kan indeholde mange forskellige emner, jeg har lavet en liste, der måske indeholder nogle af de problemstillinger, du eller din borger/klient står med:

Hvad betyder diagnosen
Hvad er fremtidsudsigterne
Indretning af lokaler, værelser, hjem
Hvordan laver jeg lektier med mit barn
Hvordan finder jeg den rette skole etc.
Hvordan arbejder jeg sammen med: den øvrige familie, skolen, socialcenteret i kommunen etc.
Hvordan løser vi kriserne
Hvordan får vi nået al ting: struktur, udarbejdelse af skemaer, Boardmaker materialer
Hvordan forklarer jeg for mit barn, hvad der er anderledes – KAT-kassen, Tegneseriesamtaler, Sociale historier
Hvad kan vi gøre, hvis vi ikke er enige i familien (konfliktløsning eller mægling)
Hvad med bedsteforældrene (konfliktløsning, forklaring, uddybning)
Aflastning, hvad betyder det …
Hvad mener sagsbehandleren, lægen, lærerne og hvad betyder det, de siger (forklaring og hjælp til samarbejdet)

Foto: Simon Læssøe