Supervision

Jeg er uddannet supervisor fra Dansk Familie Teraputisk Institut (DFTI) i marts 2016. Jeg har erfaring i at supervisere enkelt personer og grupper af personale, der arbejder indenfor specialundervisningen eller i den almindelige folkeskole. F.eks. lærere, pædagoger og andet personale, der i deres hverdag skal undervise, rådgive eller guide børn, unge og voksne.

Jeg har erfaring med at supervisere teams på specialinstitutioner og -skoler, og jeg ser supervision som et vigtigt redskab til at få de professionelle til at huske deres styrker og det gode arbejde de af og til glemmer midt i hverdagen. Min tilgang til supervision er også, at jeg kan supplere supervisionen med rådgivning i faglige og praktiske problemstillinger.

Som supervisor og underviser lykkes det ofte for mig at få forklaret meget komplicerede problemstillinger i et naturligt sprog og med et afsæt i det praktiske.

 
Foto: Simon Læssøe