Om Mig

Jeg er uddannet lærer og har arbejdet på Sofieskolen i Bagsværd, Behandlingshjemmet Baunegården i Værløse og sidst i 9 år på Kasperskolen i Ballerup. 

Jeg har taget et utal af kurser om autisme og ADHD, og jeg har desuden læst pædagogisk psykologi på DPU, men har ikke gjort den udannelse færdig. Jeg er uddannet familieterapeut fra Kempler instituttet og er Konfliktmægler ved Center for Konfliktløsning. Jeg har i 2016 uddannet mig som supervisor på DFTI.
Jeg lavede i 2006 mit eget konsulentfirma og rådgiver familier eller enkeltpersoner. Desuden holder jeg kurser og oplæg. Jeg har været tilknyttet Center for autisme som ekstern konsulent igennem en årrække.

Jeg har viden og forståelse omkring autisme og specielt, hvordan det påvirker familien at have et barn, der har et handicap. Jeg har i de seneste år rådgivet adskillige familier, der enten har et barn med både autisme og ADHD, ”kun” ADHD eller andre komorbiditeter. Derudover er jeg støtteperson for forældre, der har deres børn anbragt. Jeg vægter at børn og biologiske forældre opretholder så god en kontakt som overhovedet muligt.

Jeg møder ofte forældre, der enten på forhånd har en egen diagnose eller som jeg hurtigt kan se har problemer, der kunne tyde på at de har lignende problemstillinger. Jeg har derfor god erfaring med, hvordan man hjælper forældrene videre i systemet, hvis de selv ønsker at blive undersøgt, og hvordan man støtter dem i forhold til at opnå den rette hjælp.

At hjælpe de familier, der af den ene eller anden grund, skal have anbragt deres barn med handicap, er en anden problematik, jeg har beskæftiget mig med. Jeg har været involveret i anbringelser af børn og ønsker gennem mit arbejde at støtte både børn og forældre, så anbringelsen kommer til at gå så godt som muligt.
De familier, der har multisociale problemstillinger, er en anden del af mit arbejdsfelt. At sætte sig ind i, rammesætte og rumme de familier der har problemer i kø, er et område jeg ofte har arbejdet med.

Jeg modtager regelmæssig supervision af psykolog, psykiater, socialrådgiver og psykoterapeut. Jeg er næsten altid i gang med at videreudvikle mig som menneske, således at jeg er i stand til at rumme, ramme og møde mennesker på den mest hensigtsmæssige måde.

Foto: Simon Læssøe

CV

Lotte Stiiskjær født 1961.